રોટલીયા હનુમાન / હનુમાન દાદાનું સૌથી અનોખુ મંદિર ગુજરાતમાં: સિંદૂર નહીં રોટલા લઈને આવે છે ભક્તો, આનંદથી ખાય છે શ્વાનોના ઝુંડ

Hanuman Dada's Most Unique Temple in Gujarat: Devotees Bring Rota Not Sindoor, Bunch of Dogs Eat With Joy

ગુજરાતમાં હનુમાન દાદાના અઢળક મંદિરો આવેલ છે. પણ અબોલ શ્વાનોના ભૂખ્યાં પેટનો ખાડો પુરે તેવું એકમાત્ર મંદિર પાટણમાં આવેલું છે. ત્યારે આજે હનુમાન જયંતી હોઈ મંદિરો ભક્તોની ભારે ભીડ જામી હતી. ત્યારે આ મંદિર રોટલીયા હનુમાનના નામે જાણીતું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ