તારણ / દેશના ફક્ત આટલા જ લોકોએ માસ્ક પહેર્યું હોત તો મહામારી બેકાબૂ ન બની હોત: સર્વે

had 70 percent people worn mask covid would not have deteriorated

જો 70 ટકા લોકોએ પણ માસ્ક સતત પહેર્યા હોત, તો કોરોના વાયરસની મહામારી આટલી ભયંકર ન હોત.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ