રિપોર્ટ / સાવધાન, હેકર્સની નજર તમારા મોબાઇલ ડેટા પર પણ છે

hacker hack your data be careful

ભારતમાં લોકો હાલમાં ઇન્ટરનેટનો સૌથી વધુ ઉપયોગ કરે છે, કેમ કે મોબાઇલ ડેટાના ભાવ બહુ ઓછા છે. એક સમય એવો હતો કે લોકો મોબાઇલ ડેટા જોઇ જોઇને વાપરતા હતા. આજે રોજના એક-દોઢ જીબી 4જી ડેટા મળતો હોઇ લોકો ડેટાની પરવા કરતા નથી. 

Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ