મહામારીના એંધાણ / ધાવણા બાળકોને એડિનોવાયરસનો સૌથી મોટો ખતરો, બે-બે વાયરસ લાવશે બીમારી, નિષ્ણાંતોની ચેતવણી

h3n2 influenza virus is like covid follow this tips for prevention

દેશમાં વધી રહેલા H3N2 વાયરસના ખતરાને ધ્યાનમાં રાખતા આગામી સમયમાં માસ્કનો યુગ પાછો આવી શકે છે જેમાં બધાને માસ્ક પહેરવાનું કહી શકાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ