ચિંતાજનક / આ ઉંમરના બાળકોમાં H3N2 વાયરસનો ખતરો વધારે: ડૉક્ટર્સે કહ્યું આટલું કામ કરો તો મળશે રક્ષણ

H3N2 cases raised in children, doctors suggested to take more precautions againts covid19

ડોક્ટરો કહે છે કે ઓછી ઉંમરનાં બાળકોમાં H3N2 વાયરસનાં મામલા વધારે જોવા મળે છે. ગંભીરરૂપે સંક્રમિત બાળકોને ICUમાં પણ દાખલ કરવા પડે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ