ના હોય! / મૃત્યુ થયાના 20 મિનીટ બાદ જીવતો થયો શખ્સ, જણાવ્યું મર્યા પછી શું થાય છે

Guy alive again after death

આપણા દરેકના મનમાં એક સવાલ હશે કે મર્યા પછી લોકો ક્યાં જાય છે અને તેમનો બીજો જન્મ થાય છે કે નહી. આવો જ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે જેમાં એક વ્યક્તિ મરીને જીવતો થયો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ