સાહસનું સન્માન / 15મી ઓગસ્ટે ગુજરાતના 13 પોલીસ જવાનોને રાષ્ટ્રપતિ મેડલથી કરાશે સન્માનિત

Gujarat's 13 police jawans president medal August 15

પોલીસમા ફરજ બજાવતા અધિકારી અને જવાનોનુ એક સ્વપન હોઇ છે કે તેમને પ્રેસિડન્ટ પોલીસ મેડલ મળે. પરંતુ બહુ જુજ કહી શકાય તેવા અધિકારીઓ અને જવાનોને પ્રેસિડન્ટ પોલીસ મેડલ મળતુ હોઈ છે. પોલીસ ક્ષેત્રે આગવી કામગીરી કરવા બદલ પોલીસ અધિકારીઓ અને જવાનોને પ્રેસિડન્ટ પોલીસ મેડલ આપવામા આવે છે. આવતીકાલે 15મી ઓગસ્ટ સ્વાતંત્ર્યતા દિવસ છે. ત્યારે ગુજરાતના કેટલાક પોલીસ જવાનોને સન્માનિત કરવામાં આવશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ