એડમિશન / આવતીકાલે ગુજરાત યુનિવર્સિટી કોમર્સ ફેકલ્ટીના કોર્ષનું મેરિટ કરશે જાહેર, જાણીલો કઈ રીતે એડમિશન કરશો કન્ફર્મ

 Gujarat University will announce the admission merit list of Commerce course tomorrow

રજિસ્ટ્રેશન કરાવનાર વિદ્યાર્થીએ મેરિટમાં આવ્યા બાદ જે તે કોલેજ પર જઈ ઓફલાઇન એડમિશન કન્ફર્મ કરવાનું રહેશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ