રાહત / ગુજરાત યુનિ.ના વિદ્યાર્થીઓ પોતાના ઘર નજીકના આ 48 કેન્દ્રો પરથી આપી શકશે પરીક્ષા

Gujarat university students nearest exam center ahmedabad gujarat

કોલેજની સેમેસ્ટરની પરીક્ષાને લઇ ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. થોડા દિવસો અગાઉ ઉચ્ચ શિક્ષણના અગ્ર સચિવની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી બેઠક નિર્ણય લેવાયો હતો કે વિદ્યાર્થીઓને નજીકનું સેન્ટર મળે તે માટે વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવશે. આ અંતર્ગત હવે 46 પરીક્ષા કેન્દ્ર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારે જાણો વિદ્યાર્થીઓ કેવી રીતે સેન્ટર નક્કી કરી શકશે...

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ