2017 પરિણામ  BJP INC AAP OTH
99 77 - 06

પ્રવાસન / ગુજરાત પર કુદરની મહેર અને ઈતિહાસનો હાથ હોવા છતાં ટુરિઝમમાં ગુજરાતનો વિકાસ ઝાંખો

 Gujarat tourism sick rank on 12th in india

ગુજરાત પર કુદરતની મહેર છે એટલું જ નહીં પણ ઐતિહાસીક જગ્યાઓ અને અભ્યારણ્યો, સફેદ રણ સૌથી લાંબો દરિયા કિનારો હોવા છતાં પ્રવાસન ક્ષેેત્રે ગુજરાતનો નંબર છેક 12મો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ