શિક્ષણ સમાચાર / ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહની બોર્ડ પરીક્ષાને લઈને મોટી જાહેરાત, આ તારીખ સુધી ભરી શકાશે ઓનલાઈન ફોર્મ

Gujarat std 12th science board exam online form till 20 February 2021

ધોરણ 12 ના વિજ્ઞાન પ્રવાહની બોર્ડ એક્ઝામને લઈને મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ તારીખ સુધી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકાશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ