મોટો નિર્ણય / ગુજરાતમાં ક્યાંય પણ દારૂ-જુગાર જેવી પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી હોય તો આ નંબર પર મોકલી દો માહિતી

Gujarat State Monitoring Cell announces helpline and WhatsApp number to curb alcohol and criminal activity

ગુજરાત સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ દ્વારા દારૂ બંધી અને ગુનાહીત પ્રવૃત્તિને ડામી દેવા માટે હેલ્પલાઈન અને વોટ્સેપ નંબર જાહેર કર્યો છે 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ