ગુજરાત / લો.. બોલો! શ્રમિકો વતનથી પરત આવવા લાગ્યા, ત્યારે લોકડાઉન સમયના લેણાં માટે STની તંત્ર પાસે ઉઘરાણી

gujarat st department government migrant worker vatan vapasi

ગુજરાતમાં લોકડાઉન દરમિયાન રાજ્યમાંથી ST દ્વારા શ્રમિકોને તેમના વતન પરત મોકલવામાં આવ્યાં હતા. જો કે હવે આ મુદ્દાને લઇને સૌરાષ્ટ્ર ઝોનના ST તંત્ર દ્વારા બાકી બિલોની તંત્ર પાસે ઉઘરાણી કરવામાં આવી રહી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ