વિરોધ / CAAનો ગુજરાત ભરમાં વિરોધ, ગીર સોમનાથમાં કલમ 144, અમદાવાદમાં વિદ્યાર્થીઓની અટકાયત

 Gujarat protest against Citizenship Amendment Act

ગુજરાત ભરમાં સિટિઝન એમેન્ડમેન્ટ એકટનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે અમદાવાદ બંધના એલાનને પગલે કોલેજોમાં વિરોધ શરૂ થઈ ગયો છે તો વળી ગીર સોમનાથમાં કલમ 144 લાગૂ કરવામાં આવી છે. બનાસકાંઠામાં પણ વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે. જેને પગલે 4ની અટકાયત કરવામાં આવી છે. વડોદરા, સુરત અને રાજકોટમાં પણ દિવસ ચઢવાની સાથે સાથે વિરોધ વકરી રહ્યો છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ