વિશ્લેષણ / જુઓ કોંગ્રેસે 'ઓપરેશન નરેશ પટેલ' કેવી રીતે પાર પાડ્યું, આ ત્રણ બેઠકો પરથી ચૂંટણી લડી શકે

gujarat Politics Congress 'Operation Naresh Patel'

કોંગ્રેસની સ્ટ્રેટજી નક્કી,એલાન બાકી!, વિધાનસભા ની ચૂંટણી માં નરેશ પટેલ માટે બેઠક પણ નક્કીના સંકેત

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ