ક્રાઈમ / હવે ગુનેગારોની ખેર નહીં, ગુજરાત પોલીસને મળી એવી ખાસ વાન કે ઝડપી થઈ જશે કામ

Gujarat Police will get a special crime detective van

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગુજરાત પોલીસને જે વાન ભેટ કરવામાં આવી છે તેની મદદથી હવે ગુનો બન્યા બાદ વૈજ્ઞાનિક તપાસના રિપોર્ટ માટે રાહ નહીં જોવી પડે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ