ગંભીર / PSIની શારીરિક કસોટીમાં ગોટાળા! હજારો ઉમેદવારોના માર્ક્સમાં વધઘટ અને દોડમાં નાપાસ થયેલા પાસ થયાનો આક્ષેપ

gujarat police: Allegations of malpractice in physical test of PSI

પરીક્ષા આપનારા ઉમેદવારોએ પરિણામને લઇને VTV સાથે કરી ખાસ વાત, કહ્યું પારદર્શી ભરતીમાત્ર નામ પૂરતી જ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ