ટ્રાન્સફર / BIG BREAKING: ગુજરાત પોલીસ વિભાગમાં મોટાપાયે ફેરફાર, 55 PIની સાગમટે બદલીના આદેશ, જુઓ આખી યાદી

Gujarat Police 55 PI transfer by DGP Ashish Bhatia

PI કે.એ.વાળાની મોરબીમાં, PI એ.એસ. ચાવડાની ગીર સોમનાથ બદલી, જે. એમ .વાઘેલાની CDOમાં બદલી કરવામાં આવી 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ