રાજ્યની સિદ્ધી / ગરવી ગુજરાતની વાત ના થાય હોં ! વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતામાં દેશમાં પહેલા નંબરે 'પાસ થયું', કેન્દ્રીય મિનિસ્ટ્રીનું એલાન

Gujarat pips Maharashtra in power generation capacity: Report

ગુજરાતે વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતામાં પહેલો નંબર મેળવ્યો છે. મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક્સે જાહેર કરેલા આંકડામાં આ વાત સામે આવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ