સમસ્યા / ગુજરાતમાં ચોમાસું લંબાશે તો જળસંકટ બનશે ઘેરું, 89 જળાશયો સુક્કાભઠ્ઠ

Gujarat-Monsoon-Late-Water-Problem-89-reservoirs-Empty
Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ