ચોમાસું / ગુજરાતમાં આ તારીખે વરસાદને લઈને આગાહી, જુઓ ક્યાં-ક્યાં પડશે ભારે વરસાદ

Gujarat Meteorological Department forecasts rainfall

ગુજરાતમાં ચોમાસાને લઈ વધુ એક આગાહી કરવામાં આવી છે, અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં 15 જૂને વરસાદની આગાહી સાથે ચોમાસુ સુરત અને ગોવા વચ્ચેથી પસાર થઇ રહ્યું છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ