લો બોલો / ગુજરાતના આ ગામમાં લગ્નપ્રસંગે ચાલી રહી હતી કાજલ મહેરીયાની પાર્ટી અને પોલીસ ત્રાટકી

Gujarat marrige kajal mehariya music party police complain

હવે કેવો જમાનો આવ્યો છે કે લગ્નોમાં પણ પોલીસ રેડ કરી રહી છે. સાબરકાઠામાં વગર મંજૂરીએ કાજલ મહેરિયાનો કાર્યક્રમ કરાતા ફરિયાદ થઈ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ