જાહેરાત / સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી માટે ભાજપની યાદી તૈયારઃ પાટીલે કહ્યું, ઉમેદવારોને ઇમેલથી જાણ કરાઇ

Gujarat local body election cr patil bjp

સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી માટે ગુજરાત ભાજપે યાદી તૈયાર કરી દીધી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ