ચૂંટણી / `ભરતી નહીં તો મત પણ નહીં' શિક્ષિત બેરોજગારી ભાજપનું ટેન્શન વધારશે?

gujarat local body election 2021 recruitment poster

શિક્ષિત યુવા બેરોજગાર આંદોલન ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પહોંચ્યુ છે. સુરત જિલ્લામાં લાગ્યા શિક્ષિત યુવા બેરોજગારના બેનરો લાગ્યા છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ