લો ઉઘરાવો દંડ / EXCLUSIVE: શું ટ્રાફિકના નિયમો નેતાઓ માટે નથી? પોલીસ ચોપડે નેતાઓના ખુદના ટ્રાફિક દંડ બાકી

Gujarat leaders traffic rules violation echallan pending details

VTVGujarati.comએ કરેલી તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ગુજરાતના 5 સાંસદ અને 5 ધારાસભ્યોનાં કે તેમની પત્નીના વાહનો પર પોલીસે કરેલાં દંડ તેઓએ ભર્યા નથી. સામાન્ય ટ્રાફિક ભંગમાં પ્રજાને દંડવા નીકળેલાં ગુજરાતના પરિવહન મંત્રી આર.સી. ફળદુ ખૂદ મેમો ભરે તો ય બસ થયું. ઉપરાંત પરિવહન સચિવશ્રીને વિનંતી કે વિધાનસભા અને સંસદમાં બેસી ટ્રાફિક દંડના નવા નિયમ બનાવનારા સાંસદો અને ધારાસભ્યોએ જે ટ્રાફિક દંડ નથી ભર્યા તેની સત્વરે ઉઘરાણી કરશોજી. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ