જાણવા જેવું / ગુજરાતના આ મંદિરમાં શિયાળોને ધરાવવામાં આવે છે પહેલો પ્રસાદ, જાણો કારણ અને મહત્વ

 gujarat Kutch kala dungar fox prasad

મંદિરમાં આરતી કર્યા બાદ પહેલો પ્રસાદ આ શિયાળોને ખવડાવવામાં આવે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ