આગાહી / ગુજરાતમાં હાલ સારા વરસાદની શક્યતા નહીંવત, જાણો હવે ક્યારે ધડબડાટી બોલાવી શકે છે મેઘરાજા

Gujarat is not likely to get good rains at present, Megharaja, weather forecast

રાજ્યમાં ઓગસ્ટના અંત સુધીમાં સારો વરસાદ પડી શકે છે પરતું હાલ વરસાદની કોઈ સિસ્ટમ ન હોવાથી વરસાદની શક્યતાઓ નહીંવત

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ