નિમણૂંક / PM મોદીના વિશ્વાસુ ગુજરાત કેડરના આ IPSને CBIના જોઇન્ટ ડાયરેક્ટર બનાવાયા

Gujarat IPS officer Manoj Shashidhar joint director CBI Delhi

ગુજરાત કેડરના IPSની CBIમાં નિયુક્તી કરવામાં આવી છે. IPS મનોજ શશીધરની CBIમાં નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. CBIમાં જોઇન્ટ ડાયરેક્ટર પદે મનોજ શશીધરની નિયુક્તી કરાઈ છે. મનોજ શશીધર 1994ની બેંચના IPS અધિકારી છે. PM મોદી જ્યારે CM હતા ત્યારે IPS મનોજ શશીધર તેમના વિશ્વાસુ હતા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ