ફટકાર / શિક્ષકોની ભરતી મુદ્દે ગુજરાત હાઈકોર્ટ સરકાર પર લાલઘૂમ, ચાલુ કોર્ટે જુઓ કોને ફોન કરી તતડાવ્યા

Gujarat High Court to the Government regarding education,Why not recruit qualified teachers?

હાઈકોર્ટે શિક્ષણ મુદ્દે સરકાર સામે બાયો ચડાવી,"ગેરલાયક શિક્ષક બાળકોને ભણાવવા ન જવો જોઈએ",ધોરણ 1થી 5 શિક્ષક ધો,6થી 8ના બાળકોને કેવી રીતે ભણાવી શકે?

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ