ઉધડો / સરકારે વિનંતી કરવાની ન હોય, આ લોકોને ટેસ્ટ કરવા તાત્કાલિક આદેશ આપો : ગુજરાત હાઇકોર્ટ

Gujarat high court suomoto case, court asks questions to Gujarat government

RT-PCR ટેસ્ટ મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સરકારે સ્વીકાર કર્યો છે કે યુનિવર્સિટીઓ ગાંઠતી નથી.

Loading...
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ