ઝાટકણી / ગુજરાત હાઇકોર્ટે ફરીવાર તંત્રને ખખડાવ્યું, કહ્યું 'આંસુ સારવાથી કામ નહીં ચાલે, ઢોરપાર્ટી પર હુમલો કરનારા સામે ફરિયાદ નોંધો'

Gujarat High Court slammed the system on issue of stray cattle

ગુજરાત હાઇકોર્ટે એકવાર ફરી રખડતા ઢોરને લઇ તંત્રની ઝાટકણી કાઢતા કહ્યું 'ઢોર પાર્ટી પર હુમલો કરનારા સામે ફરિયાદ નોંધો.'

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ