મોટો આદેશ / સાબરમતી નદી પ્રદુષિત કરતા એકમો સામે ગુજરાત હાઈકોર્ટની લાલ આંખ, આપ્યો આ મોટો આદેશ

Gujarat High Court orders to cut drainage of 11 units polluting Sabarmati river

સાબરમતી નદી પ્રદૂષિત કરતા 11 એકમોનું ડ્રેનેજ કટ કરવા ગુજરાત હાઈકોર્ટે આદેશ આપ્યો છે. સાથેજ તેમને એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે એએમસીની કાર્યવાહી સામે કોઈ વાંધો ન ઉઠાવામાં આવે.

Loading...