હુકમથી / કચ્છ જિલ્લામાં પાણીની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ લાવો ગુજરાત હાઈકોર્ટેની રાજ્ય સરકારને ટકોર

Gujarat high court order state govt for water problem in kutch

કચ્છમાં કાયમ પાણીની સમસ્યા રહે છે ત્યારે આ અંગે થયેલી એક અરજીમાં આજે હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારને ટપારી હતી અને આ અંગે વહેલામાં વહેલી તકે પગલા લેવાના આદેશ કર્યા હતા. હાઈકોર્ટે કેટલાક સૂચનો પણ કર્યા હતા. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ