આદેશ / ગુજરાત સરકારની વધુ એક ભરતી પરીક્ષા વિવાદમાં, વર્ગ 1 અને 2 આ મહત્વની ભરતી પર હાઇકોર્ટનો સ્ટે

Gujarat High Court on recruitment process of Class 1 and 2 of Information Department

માહિતી વિભાગ વર્ગ 1 અને 2 ભરતીના વિવાદ બાદ હાઈકોર્ટે ભરતી પ્રક્રિયા આગળ વધારવા પર રોક લગાવી છે. કોર્ટે ભરતી માટેની બહાર પડાયેલી યાદી પર રોક લગાવી દીધી છે 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ