ગંભીર બાબત / બેદરકાર ન બનો, કડક કાર્યવાહી કરીને બાળકીને શોધી લાવો : 9 વર્ષની બાળકી ગુમ થવા પર ગુજ. હાઈકોર્ટની પોલીસને ટકોર

Gujarat High Court instructs police on child trafficking issue

9 વર્ષની બાળકી 3 મહિનાથી લાપતા અનેક ફરિયાદ અને રજૂઆતો છતાંય પોલીસ હજુ બાળકીને ખોળી શકી નથી, હાઈકોર્ટમાં અરજી હતા HCએ પોલીસને બેદરકાર ન રહેવા કરી ટકોર

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ