આસાની / 10 વર્ષ જૂની, કોર્ટ સમક્ષ ન આવેલી અરજીઓની થશે સુનાવણીઃ ગુજરાત HCના ચીફ જસ્ટિસનો મોટો નિર્ણય

Gujarat High Court decision,Petitions which are not before the 10 year old court will be heard

હવે CARE સિસ્ટમ તમારું કામ આસાન કરશે,10 વર્ષ જૂની, કોર્ટ સમક્ષ ન આવેલી અરજીઓનો તાબડતોબ નિકાલ થશે

Loading...