પ્રમોશન / ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના 9 અધિકારીઓની બઢતી

Gujarat Health and Family Welfare Department 9 officers promotion

ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના 9 અધિકારીઓને બઢતી આપવામાં આવી છે. ત્યારે જાણો કોને કોને આપવામાં આવી બઢતી...

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ