રાહત / ગુજરાત સરકારનો વધુ એક ખેડૂતલક્ષી નિર્ણય, 4 પાકોના ટેકાના ભાવની ખરીદી માટે રજિસ્ટ્રેશનની મર્યાદા લંબાવી, જુઓ કેટલી

Gujarat Govt extends registration limit for price support purchase

રાજ્યમાં ટેકાના ભાવે મગફળી મગ અડદ અને સોયાબીનની ખરીદી માટે નોંધણી તારીખ ૧૦મી નવેમ્બર સુધી લંબાવવામાં આવી. કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ