મોટો ફાયદો / ગ્રામજનો માટે મોટી જાહેરાત, ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સની આ 4 સેવાઓ રૂ.20માં ઑનલાઈન રિન્યૂ થશે

 Gujarat government's decision, 4 driving license services will be renewed online for Rs 20 through Igram

માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હવે ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ સંબધિત 4 સુવિધાઑનો લાભ હવે ઈગ્રામ થકી થઈ શકશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ