મીઠી વીરડી / ગુજરાત સરકારનો સૌરાષ્ટ્રમાં મોટો પ્લાન, દરિયાના ખારા પાણીને આ રીતે કરાશે મીઠું

Gujarat government's big plan in Saurashtra, sea salt water will be salted in this way

ગુજરાતમાં દરિયાઈ  વિસ્તારોને ખારા પાણીને મીઠું બનાવવા માટેનાં વધુ ત્રણ પ્રોજેક્ટ્સ કાર્યાન્વિત થશે.દૈનિક 7 કરોડ લીટર પાણીને રોજીંદી પ્રક્રિયામાં ખારામાંથી મીઠું બનાવાશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ