નિર્ણય / ખેડૂતોને હવે ચિંતા નહીં રહે, ગુજરાત સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય

Gujarat government took a big decision for Farmers

ખેડૂતોને વીજળીમાં રાહત, ખેડૂતોને અપાતી વીજળીમાં એક કરોડ યુનિટનો વધારો કરવામાં આવ્યો હોવાનું ગુજરાતના ઉર્જામંત્રી સૌરભ પટેલે જણાવ્યું છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ