રામ ભરોસે / ગુજરાત સરકારના આંકડા : અદાણી પાસેથી રૂ.4771 કરોડની વીજળી ખરીદી, ખેતવીજળી જોડાણની હજારો અરજી પેન્ડિંગ

Gujarat Government Statistics: Rs 4771 crore electricity purchase from Adani, thousands of applications for farm electricity...

અદાણી પાવરને યુનિટ સાથે સરકારના કરાર મુજબ રૂ.2.89 પ્રતિ યુનિટ અને રૂ.2.35 યુનિટના લેવલાઈઝ ટેરીફે એગ્રેમીન્‍ટ થયેલા, પણ ચૂકવાયા 4.38 રૂપિયા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ