સહાય / કોરોનાથી મૃત્યુ પામનાર પરિવારને આર્થિક સહાય મુદ્દે ગુજરાત સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય

Gujarat government on the issue of financial assistance to the family of corona death

કોરોનાથી મૃત્યુ પામનારને આર્થિક સહાય મુદ્દે નવો ઠરાવ ગુજરાત સરકારે કર્યો છે, જેમાં રાહતના કાર્યમાં સંકળાયેલા હોય તેવા લોકોને પણ સહાયનો લાભ મળશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ