અરેરે... / આ તે કેવો વિકાસ? અગરિયાઓને પાણી માટે કેમ મારવા પડે છે વલખા

Gujarat government may not supply drinking water in ran agaria

ગુજરાતમાં વિકાસની વાતોમાં ટુરિઝમમાં ઢગલો પૈસા ખરજતી અને સફેદ રણની દુહાઈ દેતી સરકારને આ અગરિયાનું દર્દ કેમ નથે દેખાતું તે જ નવાઈ ભરેલી વાત છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ