સોગંદનામું / હાઈકોર્ટમાં ગુજરાત સરકારનું સોગંદનામું: મ્યુકર્માઈકોસીસના ઈન્જેક્શન કેન્દ્ર જેટલા આપે છે તેટલા મળે છે

Gujarat government filed an affidavit in the Gujarat High Court

ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં મ્યૂકર્માઈકોસિસ અને કોરોના સારવાર અંગે HCમાં એફિડેવિટ રજૂ કર્યું, 65 પેજના સોગંદનામામાં રાજ્ય સરકારે જવાબ રજૂ કર્યો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ