ગુજરાત / ખેડૂતો માટે રાહતના સમાચારઃ ટેકાના ભાવે તુવેરની ખરીદી અંગે રાજ્ય સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય

Gujarat government farmers support price Tuver Pigeon pea 30 May

રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોના હિતમાં મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. ટેકાના ભાવે તુવેર ખરીદીનો સમયગાળો તા.૩૦ મે ૨૦૨૨ સુધી લંબાવાયો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ