પગાર વધારો / BIG NEWS: પોલીસ કર્મચારીઓ માટે ગુજરાત સરકારનો નિર્ણય, હવે નહીં આપવું પડે એફિડેવિટ, જુઓ નવો ઠરાવ

Gujarat government decision for police personnel, no need to give affidavit, new resolution issue

અગાઉ સરકારે જાહેર કરેલા ભથ્થા પર એફિડેવિટનો નિર્ણય કર્યો હતો, જે નવા ઠરાવમાં રદ્દ કરી દેવામાં આવ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ