તૈયારીઓ / વાવાઝોડા સામે ગુજરાત સરકારના 'મંત્રીઓ મેદાનમાં', જાણો કયા મંત્રીને કયા જિલ્લાની જવાબદારી સોંપાઈ

 GUJARAT GOVERNMENT APPOINTS MINISTERS AS INCHARGE OF DIFFERENT STATES IN  Cyclone Tauktae

ગુજરાતમાં સંભવિત વાવાઝોડાના ખતરાને જોતાં સરકાર એક્શનમાં આવી છે અને રાજ્યના મંત્રીઓને જુદા જુદા જિલ્લાઓ સોંપી દેવામાં આવ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ