આનંદ / 2020ની રાજ્ય સરકારની રજાઓની યાદી જાહેર, 5 રવિવાર રજાઓ

Gujarat government announces 2020 holiday list

ગુજરાત સરકાર દ્વારા 2020ની સરકારી કચેરીઓ માટેની રજાઓનું લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યુ છે. જેમાં પાંચ રજાઓ રવિવારને દિવસે આવે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ