વ્યથા / સાહેબ થોડી તો દયા ખાવી'તી! સ્વાર્થી અધિકારીએ કર્યું એવું કે ગુજરાતના આ ગામને ન મળી મોટી સહાય

gujarat gir somnath village Financial aid from government

તૌકતે વાવાઝોડાના કારણે કેટલા પ્રમાણમાં નુકસાની થઈ હતી તે આપણે જાણીએ જ છીએ અને જે કોઈપણ લોકોને નુકસાની થઈ હતી તેમને સરકાર દ્વારા પણ સહાય આપવામાં આવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ